mshd.net
当前位置:首页 >> sin75度等于 >>

sin75度等于

sin75 =sin(45+30) =sin45cos30+cos45sin30 =√2/2 *√3/2+√2/2*1/2 =√6/4+√2/4

运用和差化积公式:sin(A+B) = sinAcosB+cosAsinB即:sin 75° = sin45°cos30° + cos45°sin30° 因此,sin75° = (√2/2)*(√3/2) + (√2/2)*(1/2)=(√2+√6)/4 和差化积公式,包括 正弦、 余弦、 正切和 余切的和差化积公式,是 三角函数中的一组恒等式...

sin15° =sin(45°-30°) =sin45°cos30°-cos45°sin30° =(根号6-根号2)/4 sin75° =sin(30°+45°) =1/2 x 根号2/2 +根号3/2 x 根号2/2 = (根号2+根号6)/4

sin75°=sin(45°+30°)=sin45°cos30°+sin30°cos45°=( √6+√2)/4 满意请采纳

解:sin75°+sin15° =2sin((75°+15°)/2)cos((75°-15°)/2) (应用和差化积公式) =2sin45°cos30° =2(√2/2)(√3/2) =√6/2。

sin(A+B) = sinAcosB+cosAsinB sin75°=sin(45°+30°)=sin45°cos30°+cos45°sin30°=(根号2)/2×(根号3)/2+(根号2)/2×1/2=0.9659258262890682867497431997289

sin75度 = sin(45度+30度) = 2^(1/2) / 2 * 3^(1/2)/2 + 2^(1/2) * 1/2 = (6^(1/2) + 2^(1/2))/4

Sin75º=sin(45º+30º)

如图

解:sin(-75度) =-sin75度 =-sin(45度+30度) =-(sin45度cos30度+cos45度sin30度) =-{[(根号2)/2]x[(根号3)/2]+[(根号2)/2]x[1/2]} =-[(根号6)/4+(根号2)/4] =(-根号6-根号2)/4.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com