mshd.net
当前位置:首页 >> 殍 >>

专指饿死的人

曰:“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩,此率兽而食人也。兽相食,且人恶之,为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶在其为民父母也?仲尼曰:‘始作俑者①,其无后乎/为其象人而用之也。如之何其使斯民饥而死也?” 孟子说:“厨房里有肥嫩...

出自杜甫的《自京赴奉先县咏怀五百字》。 原文如下: 杜陵有布衣,老大意转拙。 许身一何愚?窃比稷与契。 居然成濩落,白首甘契阔。 盖棺事则已,此志常觊豁。 穷年忧黎元,叹息肠内热。 取笑同学翁,浩歌弥激烈。 非无江海志,潇洒送日月。 生...

殍 拼音:piǎo 简体部首:歹五笔:GQEB总笔画:11笔顺编码:横, 撇, 横撇/横钩, 点, 撇, 点, 点, 撇, 横撇/横钩, 竖钩, 横 解释: 饿死,饿死的人:饿~遍野。

题干错误,无法作答。

饿殍是一个汉语词汇,拼音为è piǎo,基本意思是指饿死的人;饿得快死的人。常用词语有饿殍遍野。出处《孟子·梁惠王上》涂有饿莩而不知发。

大概二十天左右了,我家孵小鸡,最少的十八天,最多的二十二天哦

大概是万福冷血无情,遍野是饿死的尸体。

馁殍相望拼音něi piǎo xiāng wàng 解释馁殍:饿死的人;相望:相互连接。形容饿死的人非常多。 出处唐·陆贽《请减京东……粮事宜状》:“烟火殆绝,都市之内,馁殍相望。” 近义词饿殍遍野 用法作谓语、宾语;用于饥荒或战乱。殍 piǎo 【名】 (形声...

是比喻那些只知道吮吸人民血汗的贪官污吏,穷苦百姓却忍饥挨饿,是非颠倒的黑暗社会。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mshd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com